Jdi na obsah Jdi na menu
 


V pátek 21.12.2007 budou zprovozněny nové stránky www.masud.cz !_________________________________________________________

_________________________________________________________

18.12.2007: Leader ČR 2007: V pondělí 17.12.2007 proběhla kontrola na místě interim. Ze strany ZAPÚ nebylo žádných vážných připomínek, všechny projekty jsou realizovány v souladu s Pravidly Leader ČR 2007.

6.11.2007: Společnost Desná a.s. odstoupila od realizace projektu v rámci Programu Leader ČR 2007. Jako náhradní projekt byl MZe předložen projekt Obce Velké Losiny.

_________________________________________________________

Ministerstvo zemědělství ČR (dále jen MZe) vyhlásilo v říjnu druhé kolo Programu rozvoje venkova (dále jen PRV). Pravidla PRV jsou k dispozici na webových stránkách MZe - odkaz "Zdroje z EU a národní dotace" - "EAFRD - Program rozvoje venkova" - "Prováděcí předpisy" - dále pak vyberte příslušnou osu.

________________________________________________________________

Hodnotící komise Ministerstva zemědělství ČR na svém zasedání dne 18.10.2007 přijala všechny projekty předložené MAS Údolí Desné!! Gratulujeme žadatelům a přejeme úspěšnou realizaci!

________________________________________________________________

Pro žadatele, jejichž zakázka je vyšší než 500.000,- Kč

Metodický pokyn pro výběr dodavatelů u zakázek spolufinancovaných z Programu LEADER ČR 2007

________________________________________________________

MAS Údolí Desné podpoří celkem 6 projektů v rámci Programu LEADER ČR 2007.  Více zde.

V rámci Programu LEADER ČR 2007 bylo do stanoveného termínu, tj. 27.9.2007 do 12.00 na sekretariát MAS doručeno celkem 9 žádostí. V následujících dnech členové Výběrové komise MAS projekty hodnotili. Rada MAS předložila Ministerstvu zemědělství seznam projektů doporučených ke spolufinancování. MZe oznámí své stanovisko 22.10.2007.

______________________________________________________________

Všechny podklady pro žadatele o dotaci z Programu Leader najdete zde.

Podklady jsou převzaty ze stránek Ministerstva zemědělství, které je průběžně aktualizuje.